Informacijski viri Število virov: 26

SAGE Journals Online

Biotehnika Družboslovje in humanistika Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Elektronske revije
Zbirka SAGE Journals Online (Paket SAGE Premier - verzija 2016) je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz prek 800 časopisov. Ugodnosti pri objavljanju v revijah založnika Sage: zlati…


SAGE knowledge

Družboslovje in humanistika Elektronske knjige Enciklopedije
Na servisu SAGE knowledge je dostopnih 5 enciklopedij. Encyclopedia of Health and Aging obravnava najnovejša spoznanja in dejstva s področij zdravja in staranja; gre za interdisciplinarni vir, ki pokriva področja zdravja, psihologije, javnega zdravstva, socialne politike in dela, epidemologij, raziskav zdravstvenih storitev, sociologije in zdravstvene nege. Prav tako se veliko…


SCHADIS

Gradbeništvo Elektronske knjige
SCHADIS je zbirka poročil, ekspertiz in druge literature, ki se ukvarja z nastankom, preprečevanjem in sanacijo poškodb na zgradbah. Obsega več kot 1230 strokovnih knjig, revij in raziskovalnih poročil v celotnem besedilu v obliki HTML, s  podrobnimi skicami, fotografijami in tabelami.  Jezik: nemščina Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica.


Science

Biotehnika Fizika Geografija Matematika Medicina Naravoslovje in tehnika Znanstvene publikacije
Revija Science, ki je začela izhajati 1880 leta, objavlja originalne znanstvene članke z različnih znanstvenih področij , novice, komentarje in druge objave, ki so zanimive tudi za širšo javnost. Celotna besedila so dostopna od leta 1997. Vir nabavlja: Centralna tehniška knjižnica


Science Citation Index Expanded

Naravoslovje in tehnika Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov
Science Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 8.300 znanstvenih časopisov od leta 1900 dalje. Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja…


ScienceDirect

Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Besedila člankov Elektronske knjige Elektronske revije Enciklopedije Znanstvene publikacije
ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij - založnika Elsevier. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.000 naslovov. Naročene revije…


SCImago Journal & Country Rank

Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu
SCImago Journal & Country Rank je prosto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Znanstveni kazalci črpajo svoje podatke iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Ponuja veliko kazalnikov znanstvenega  objavljanja, ki jih prikaže v obliki tabel ali grafov in jih je moč izvoziti v MS Excel preglednice.…


SCOPUS

Družboslovje in humanistika Medicina Naravoslovje in tehnika Citatni indeksi Znanstvene bibliografije
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 23.700 naslovov recenziranih revij (4.000 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 71 milijonov bibliografskih zapisov (64 milijonov z referencami za obdobje po l. 1970 ter 6.5…


Slavery in America and the World: History, Culture & Law (HeinOnline)

Družboslovje in humanistika Pravo Sociologija Arhivi Besedila člankov Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Zakonodaja
Slavery in America and the World: History, Culture & Law je zbirka založnika William S. Hein & Co., ki vsebuje ključne pravne dokumente o suženjstvu v Združenih državah Amerike in v angleško govorečem svetu: vse statute o suženjstvu iz vseh kolonij in držav; vse zvezne statute povezane s suženjstvom; vse…


Slovarji založbe DZS

Jezikoslovje Slovarji
Zbirka elektronskih slovarjev DZS. Elektronski slovarji omogočajo dva načina iskanja: hitro iskanje po seznamu gesel in polno iskanje, ki poleg neposrednega iskanja gesel išče tudi po opisih gesel. Oba načina iskanja je možno med seboj kombinirati. Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Zbirka vsebuje naslednje slovarje: Slovenski pravopis…


Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2)

Jezikoslovje Slovarji
Pred nami je druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2), ki je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovarsko delo. Nova izdaja je dopolnjena z opisi besed in pomenov, ki so se v slovenščini širše uveljavili v zadnjem poltretjem desetletju (po letu 1991). Tako je bilo dopolnjenih večje…


Slovenska bibliografija

Multidisciplinarna področja Nacionalne bibliografije
Portal Slovenska bibliografija na enem mestu združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih. Vključene so publikacije, kjer je bodisi avtor Slovenec, bodisi so v slovenščini ali pa jih je izdala slovenska založba. Bibliografski zapisi za slovensko bibliografijo so po letu…


Slovenska biografija

Osebnosti Biografski podatki
Portal Slovenska biografija združuje tri slovenske biografske leksikone, ki so predhodno izšli v tiskani obliki: Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon, katerega 1. zvezek, ki obsega črko A, je izšel decembra 2013. Slovenska biografija predstavlja tako na enem mestu temeljna biografska dela,…


Social Sciences Citation Index

Družboslovje in humanistika Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov
Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 2900 znanstvenih časopisov in posamezne prispevke iz prek 3500…


Social Services Abstracts

Socialno delo Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Social Sciences Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja socialnega dela. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 1300 znanstvenih časopisov. Članki iz nekaterih naslovov so vključeni v celoti, iz drugih pa le delno. Zajete so objave od leta 1979 naprej. Za iskanje po…


SocINDEX with Full Text

Sociologija Besedila člankov Znanstvene publikacije
SocINDEX with Full Text pokriva področje sociologije in vseh njenih poddisciplin ter ter sorodnih študijskih področij. Vsebine v zbirki so opremljene s predmetnimi oznakami sociološkega tezavra, ki ga oblikuje skupina strokovnjakov in leksikografov. SocINDEX with Full Text ponuja poleg okoli 850 naslovov s celotnim besedilom tudi povzetke iz več kot…


Sociological Abstracts

Sociologija Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije in sorodnih disciplin s področja družbenih in vedenjskih znanosti. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov iz več kot 5300 revij, poleg tega pa tudi informacje o prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. Podatki segajo vse…


SPORTDiscus with Full Text

Šport Besedila člankov Znanstvene bibliografije
SPORTDiscus with full text je zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področja športa in s področji, tesno povezanih s športom. Omogoča dostop do polnih besedil nekaterih najbolj iskanih revij iz zbirke SPORTDiscus - brez embarga. Vsebuje celotnba besedila člankov, objavljenih od leta 1985 naprej. Strokovna…


SpringerLink

Arhitektura Astronomija Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Biokemija Biologija Družboslovje in humanistika Ekonomija Elektrotehnika Etnologija Farmacija Film Filozofija Fizika Geografija Glasba Gradbeništvo Informatika Jezikoslovje Kemija Kmetijstvo Književnost Komunikologija Likovne umetnosti Literarne vede Management Matematika Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Politologija Pravo Psihologija Računalništvo Socialno delo Sociologija Šport Urbanizem Vede o okolju Verstva Veterina Vzgoja in izobraževanje Zdravstvena nega Elektronske knjige Elektronske revije
SpringerLink servis obsega dostop do skoraj 2500 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 33.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers. Pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo…


Springer Protocols

Biokemija Biologija Biomedicina Farmacija Kemija Medicina Mikrobiologija Naravoslovje in tehnika Veterina Protokoli
Springer Protocols je zbirka preko 40.000 celotnih besedil s podrobnimi opisi postopkov preizkušenih in zanesljivih analitskih metod s področja naravoslovnih in biomedicinskih ved: biokemije, biotehnologije, celične biologije, bioinformatike, genetike, imunologije, radiologije, mikrobiologije, molekularne medicine, nevrologije, raziskav raka, farmakologije, toksikologije, botanike itd. Združuje opise metod, ki so bile zadnjih 30 let…