Informacijski viri Število virov: 6

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").…


Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice. Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom. Jezik: nemščina


Keesing’s World News Archive

Osebnosti Splošne informacije Besedila člankov
Keesing’s World News Archive vsebuje več kot 116.000 celotnih besedil preglednih člankov, ki so narejeni na osnovi dnevnih novic z vsega sveta. Članki pokrivajo svetovne dogodke, pomembne dogodke v posameznih državah in mednarodnih organizacijah od leta 1931 dalje. Tako so zajeti politični dogodki, osnovni statistični podatki o državah, rezultati volitev,…


Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov

Književnost Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)
Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov obsega cerkvenoslovanske kodekse južnoslovanske redakcije ter nekaj novejših rokopisov. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (11. st.) je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov. Orientacijo v zbirki omogoča opis kodeksov v delu V. Mošina Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov, Ljubljana 1971. Kopitarjeva zbirka predstavlja enega največjih…


Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur - KLG

Književnost Biografski podatki Enciklopedije
KLG je temeljno referenčno delo za študij sodobne nemškojezične književnosti. Leksikon obsega članke o več kot 750 avtorjih. Leksikon vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu. Članek obsega kratek življenjepis (Biogramm), seznam literarnih nagrad, zatem obsežnejši esej, ki analizira in…


KRpia

Azijske študije Družboslovje in humanistika Književnost Literarne vede Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Besedila člankov Literarna besedila Slovarji Znanstvene publikacije
KRpia je informacijski vir za korejske študije in druge izbrane korejske publikacije. Omogoča dostop do terminoloških slovarjev, zgodovinskih zapisov, biografskih slovarjev, klasičnega gradiva za korejske študije, raziskovalnih člankov, izvirnih literarnih besedil in multimedijskih virov korejske kulture in umetnosti. Vir pokriva področja literature, ekonomije, poslovanja, teologije, prava, administracije, umetnosti, inženirstva in…