Informacijski viri Število virov: 9

Gallica

Splošne informacije Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)
Gallica služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo iz območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku. Obsega preko 4 milijone enot digitaliziranega gradiva, ki predstavljajo francosko umetnost, znanost in zgodovino. Jezik: francoščina


Gateway Bayern

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.…


Gesetze im Internet

Pravo Zakonodaja
Gesetze im Internet služi za iskanje in branje zveznih predpisov Zvezne republike Nemčije. Obsega večino veljavnih zveznih prepisov. Jezik: nemščina Ponudnik: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz


Google Učenjak

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu
Google Učenjak služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Naročene institucije imajo dostop do besedil člankov, prav tako člani knjižnic Univerze v Ljubljani preko oddaljenega dostopa v skladu z licenčnimi pogoji. …


GreenFILE

Vede o okolju Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
GreenFile je podatkovna zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature, ki obravnava problematiko okolja predvsem z vidika človekovega odnosa do okolja, npr. njegovega vpliva na globalno segrevanja ozračja ter kaj lahko storijo posamezniki, podjetja in vlade za ohranitev okolja. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 600…


Grove Art Online/Oxford Art Online

Likovne umetnosti Enciklopedije
The Grove Dictionary of Art je temeljna enciklopedija umetnosti - slikarstva, kiparstva, arhitekture ter tudi dekorativnih umentosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje itn. Obsega preko 30 000 člankov (20.000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, državah, obdobjih itn. itn. Vključuje tudi 40 000 slik (povezava "diagrams" pri članku).…


Grove Music Online/Oxford Music Online

Glasba Enciklopedije
Grove Music Online je temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh. Vsebuje pregledne članke o vseh tematikah z glasbenega področja. Vključuje tudi Oxford Dictionary of Music in Oxford Companion to Music. Članki so opremljeni z bibliografijo kot napotkom za nadaljne branje, vključujejo lahko tudi ilustracije, zvočne posnetke in povezave na zanimiva…


Gun Regulation and Legislation in America (HeinOnline)

Družboslovje in humanistika Pravo Arhivi Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Periodika Znanstvene publikacije
Gun Regulation and Legislation in America je zbirka založnika William S. Hein & Co., ki pokriva področje regulacije oziroma omejevanja dostopa do strelnega orožja v Združenih državah Amerike. To je ena izmed najbolj kontraverznih in diskutiranih tem v zgodovini Združenih držav. Njeno jedro je drugi člen ustave ZDA, katerega interpretacija…


GVIN.com

Ekonomija Besedila člankov Imeniki Periodika
Servis GVIN.com je namenjen iskanju poslovnih informacij podjetij, bilanc, deviznih in borznih tečajev, novic itn. ter za iskanje in prebiranje besedil člankov iz nekaterih slovenskih časnikov in revij.   V naročeni paket Gvin.com Super so vključene naslednje vsebine:  Bonitetne ocene (podatki o finančno premoženjskem in likvidnostnem stanju poslovnih subjektov), Finančni…