Informacijski viri Število virov: 4

Federal Register

Pravo Zakonodaja
Federal Register služi za iskanje in branje veljavnih predpisov Združenih držav Amerike. Obsega zvezne predpise in druge dokumente oblasti. Jezik: angleščina Ponudnik:  Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration  


Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

Biotehnika Mikrobiologija Prehrana Živilstvo Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Food Science and Technology Abstracts (FSTA) služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja živilstva in prehrane: biotehnologija, diete, ekonomija, higiena, gostinstvo, predelava živil, prehrambena indrustrija, tehnika pakiranja, toksikologija. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz preko 2200 znanstvenih in strokovnih časopisov, prispevkih s konferenc, poročili, patenti itn. …


Fran

Jezikoslovje Splošne informacije Informacijski portal Slovarji Zemljevidi
Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Slovenski pravopis, Slovensko-latinski slovar,…


France Prešeren

Književnost Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Literarna besedila
Spletno mesto posvečeno pesniku Francetu Prešernu. Obsega besedila pesmi iz Poezij, izbrane recitacije različnih igralcev, življenjepis itn.