Informacijski viri Število virov: 13

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Družboslovje in humanistika Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Elektronske knjige Enciklopedije Slovarji
Zbirka eBook Collection ponudnika EBSCOHost,  vsebuje več kot 180.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike. Večino knjig si je možno tudi izposoditi (navodila) na prenosne naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki in/ali pametni telefoni. Večina knjig nima omejitev glede sočasnega števila uporabnikov. Le manjši del, približno…


EconLit with Full Text

Ekonomija Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Zbirka EconLit with Full Text je namenjena iskanju in branju ključne strokovne in znanstvene literature s področja ekonomije: bančništvo, ekonomija, kapitalski trgi, gospodarstvo, ekonomika okolja in dela, finance, računovodstvo, marketing, oglaševanje, industrija, storitvene dejavnosti, delo itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 3000 znanstvenih in strokovnih…


Eigenfactor

Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu
Eigenfactor je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Podatke črpa iz Poročila o citiranosti (JCR), torej Web of Science. Glavna bibliometrična kazalnika, ki ju izračunava, sta Eigenfactor score (celotna vrednost časopisa za znanstveno skupnost) in Article influence score (povprečen vpliv vsakega prispevka v časopisu…


Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Besedila člankov Odprti dostop Periodika Viri na internetu Znanstvene bibliografije
Elektronische Zeitschriftenbibliothek služi za iskanje znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov - prosto dostopnih in plačljivih. Obsega več kot 95.200 naslovov časopisov z vseh področij, več kot 60.800 od teh je prosto dostopnih. Več kot 20.100 časopisov pa je na voljo le v elektronski obliki (e-only). Obsega tudi podatke o preko…


Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Jezikoslovje Literarne vede Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ponujajo izbrana slovenska besedila v integraciji faksimilov, prepisov in znanstvenega komentarja, mestoma tudi avdiovizualnih posnetkov. Služijo za branje in analizo slovenskega slovstva. Obsegajo elektronsko izdajo Brižinskih spomenikov, Škofjeloškega pasijona, Treh pridig Antona Martina Slomška, Korespondenco Žige Zoisa,Pesmi o Maji Alojza Gradnika in drugo.


Emerald Premier

Ekonomija Management Besedila člankov Elektronske revije Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije
Emerald Premier je zbirka vseh naročniških revij založnika Emerald Publishing. Vsebuje 308 revij, v katerih je več kot 200.000 prispevkov s področja ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved. Članom NUK je dostopen  celoten arhiv revij (27) s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti…


Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

Multidisciplinarna področja Enciklopedije
Encyclopedia Britannica Online Academic Edition vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije z več kot 108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami itn. Poleg tega pa vsebuje še Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in Thesaurus z več kot 550.000 gesli, Year in Review (pregled dogodkov v posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov, atlas sveta,…


Encyclopedia of Library and Information Sciences

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Enciklopedije
Encyclopedia of Library and Information Sciences je že 3. izdaja (1. izd. in 2. izd.) dobro poznane in uveljavljene enciklopedije s področja knjižničarstva in informacijske znanosti, pa tudi arhivistike, muzeologije, založništva, informatike itn. Enciklopedija vsebuje 565 gesel, od tega jih je bilo več kot 400 napisanih popolnoma na novo. Vsebinski…


Engineered Materials Abstracts (EMA)

Fizika Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Engineered Materials Abstracts (EMA) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature o polimerih, keramiki ter kompozitnih materialih: raziskavah, proizvodnji, lastnostih, uporabi itn. Vsebuje prenovljen METADEX in Copper Polymer Library. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 3000 periodičnih publikacij, prispevkih iz zbornikov konferenc, tehničnih poročilih, patentih, knjigah in sporočilih…


ERIC

Vzgoja in izobraževanje Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja: pedagogika, andragogika, didaktika, defektologija, psihologija, učenje in individualni razvoj, izobraževalni procesi v učilnici, šoli, družbi, kurikulum, socialni procesi, okolje in strukture, raziskovanje in metodologija, zgradbe in oprema, informacijski in komunikacijski sistemi itn. Poudarek je na severnoameriškem prostoru.…


Eurostat

Družboslovje in humanistika Statistični in družboslovni podatki
Eurostat obsega statistične podatke za Evropsko unijo o ključnih indikatorjih politik EU, splošni in regionalni statistiki, ekonomiji in financah, prebivalstvu in socialnem okolju, industriji, trgovini in storitvah, kmetijstvu in ribištvu, zunanji trgovini, transportu, okolju in energiji ter znanosti in tehnologiji. Podatki so pridobljeni od nacionalnih statističnih uradov in harmonizirani. Izvažate…


Evropska knjižnica

Multidisciplinarna področja Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Katalogi knjižnic
Evropska knjižnica služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn. Obsega kataloge in zbirke digitaliziranega gradiva evropskih nacionalnih knjižnic - knjige, srednjeveške rokopise, slikovno…


Explore the British Library

Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre). Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v…