Informacijski viri Število virov: 19

CAB Abstracts

Biotehnika Kmetijstvo Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
CAB Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature z vseh področij kmetijstva: bolezni rastlin in živali, ekonomika, genetika, gozdarstvo, kmetijstvo, kmetijska biotehnologija, pedologija, podeželska sociologija, predelava pridelkov, prehrana in dieta, rekreacija, veterina, zaščita pridelkov, zoologija. Obsega bibliografske zapise z abstrakti o člankih, knjigah, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, disertacijah…


Catalogue collectif de France

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Catalogue collectif de France služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih večjih francoskih knjižnic. Služi tudi kot seznam francoskih dokumentacijskih centrov. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih francoske nacionalne knjižnice, univerzitetnih knjižnic ter izbranih mestnih in specialnih knjižnic (15 milijonov…


Catalogue du Systeme universitaire de documentation

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Katalogi knjižnic Magisteriji in disertacije Viri na internetu
Catalogue du Systeme universitaire de documentation služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, disertacijah itn. v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic (skupaj 12 milijonov zapisov). Zajema bibliografske podatke z abstrakti o disertacijah, obranjenih v…


Catalogues de la Bibliotheque nationale de France

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Katalogi Bibliotheque nationale de France služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, notnih zapisov, digitaliziranih publikacij itn. v fondih francoske Nacionalne knjižnice. Obsegajo bibliografske podatke o 30 milijonih enot gradiva: o knjigah, časopisih, revijah in časnikih od začetka tiska, avdiovizualnem gradivu od leta 1911,…


Centralna baza zdravil (CBZ)

Farmakologija (zdravila) Medicina Katalogi in seznami
Centralna baza zdravil (CBZ) je osrednja nacionalna referenčna zbirka podatkov o zdravilih. Aplikacija omogoča iskanje podatkov o zdravilih po različnih kriterijih, pregled podatkov, vpogled v navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila ter izvoz prikazanih podatkov v obliki, ki omogoča nadaljnje obdelovanje v orodjih kot npr. Microsoft Excel.  Zbirko…


Ceramic abstracts

Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Ceramic Abstracts predstavlja vodilni vir informacij na področju industrije keramike. Pokriva vsa področja od proizvodnje, procesov, aplikacij do podatkov o lastnostih in preizkušanju tako klasičnih kot zahtevnejših keramičnih materialov. Zajema različna gradiva od znanstvenih revij, knjig, konferenčnih gradiv, patentov, standardov do publikacij o proizvodih od leta 1975 dalje. Dopolnjevanje: mesečno…


Chemical Hazards in Industry

Kemija Besedila člankov Zakonodaja Znanstvene publikacije
Chemical Hazards in Industry (ponudnik Royal Society of Chemistry) je pomemben vir zanesljivih informacij iz svetovne primarne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za varnost in zdravje, ki nastajajo pri uporabi kemikalij v kemijski in sorodnih industrijah. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, odlaganje, shranjevanje ter transport, ravnanje z odpadki, varovalno…


CINAHL with Full Text

Medicina Zdravstvena nega Besedila člankov Znanstvene publikacije
CINAHL with Full Text služi za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov s področja zdravstvene nege. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz približno 2.800 znanstvenih in strokovnih časopisov ter besedila člankov iz 580 revijj. Za iskanje po tematiki uporabite tezaver "CINAHL Headings". Jezik: angleščina  


COBIB.SI - katalog slovenskih knjižnic

Splošne informacije Katalogi in seznami Katalogi knjižnic Viri na internetu Znanstvene bibliografije
Katalog COBIB.SI je skupni katalog več kot 680 slovenskih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.SI. V prenovljenem javnem vmesniku za iskanje COBISS+ je COBIB.SI privzeta baza za iskanje. V katalogu je skoraj 5,1 milijona bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah (knjige, zemljevidi, slikovno gradivo, videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, notno gradivo…


Cochrane Library

Medicina Zdravstvena nega Besedila člankov Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije
Cochrane Library omogoča sočasno iskanje celotnih besedil sistematičnih preglednih člankov in bibliografske podatke o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva, ekonomike zdravstva, uporaba tehnologij v zdravstvu itn. Zbirka posreduje kakovostne znanstvene izsledke za informiranje zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstevenega varstva, ter tistih, ki so…


Communication & Mass Media Complete (CMMC)

Družboslovje in humanistika Komunikologija Besedila člankov Znanstvene bibliografije
Communication & Mass Media Complete služi za iskanje znanstvene literature ter branje člankov s področja komunikologije. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 670 znanstvenih časopisov in besedila člankov iz več kot 420 naslovov časopisov. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject") ali deskriptorje v komunikološkem…


CompLex.hu

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
CompLex.hu služi za iskanje in branje zakonodaje Republike Madžarske od leta 1990 naprej. Jezik: madžarščina


Congress.gov

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
Congress.gov je uradna spletna stran, ki nudi dostop do zvezne zakonodaje ter dokumentov zakonodajnega postopka Združenih držav Amerike. Obsega besedila veljavnih zveznih zakonov, osnutke zakonov, ustavo, dokumente senata in kongresa itn. Congress.gov nadaljuje in nadgrajuje zbirko THOMAS, ki je bila prvič objavljena leta 1995. Dokumenti iz zgodnjega obdobja delovanja ameriškega…


Contemporary Authors

Jezikoslovje Literarne vede Biografski podatki Enciklopedije
Contemporary Authors obsega informacije o približno 130 000 avtorjih od 20. stoletja naprej, katerih dela so bila prevedena v angleški jezik ali pa so bila izdana v ZDA. Ne omejuje se samo leposlovne avtorje (proza, poezija in drama), pač pa so vključeni tudi neleposlovni avtorji npr. znanstveniki, publicisti, scenaristi itn.…


COPAC

Splošne informacije Katalogi knjižnic
COPAC služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, cedejev, videokaset in drugega gradiva v fondih britanskih in irskih univerzitetnih knjižnic ter British Library. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih, cedejih, videokasetah itn. iz fondov več kot 100 britanskih in irskih univerzitetnih knjižnic. Za iskanje…


Copper Technical Reference Library

Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Copper Technical Reference Library služi za iskanje znanstvene in strokovne literature o bakru, bakrovih zlitinah in tehnologijah: proizvodnji, lastnostih, obstojnosti, uporabi itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 3000 periodičnih publikacij, prispevkih iz zbornikov konferenc, tehničnih poročilih, patentih, knjigah in sporočilih za javnost. Zajema literaturo od…


Corrosion Abstracts

Kemija Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Corrosion Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja korozije in zaščite materialov. Zajema literaturo o koroziji, testiranju, korozijskih in obstojnostnih lastnostih materialov, protikorozijski zaščiti ter konstrukcijskih materialih in opremi v različnih industrijah. Obsega bibliografske podatke in izvlečke člankov iz periodike, prispevkov iz zbornikov konferenc, tehničnih poročil, patentov,…


Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Biografije, bibliografije in eseji o avtorjih Glasba Likovne umetnosti Medicina Multidisciplinarna področja Osebnosti Biografski podatki Enciklopedije Slovarji
Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je idealna zbirka, kjer lahko začnete svoje iskanje, ko potrebujete razlago pojmov, biografske podatke itn., saj vsebuje več kot 700 referenčnih del (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija,…


CWTS Journal Indicators

Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu
CWTS Journal Indicators je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Kazalnike razvija Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies, ki podatke črpa iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Glavni bibliometrični kazalnik je SNIP - Source-Normalized Impact per Paper, ki meri vpliv določenega časopisa…