Informacijski viri Število virov: 13

BASE

Multidisciplinarna področja Besedila člankov Odprti dostop Repozitoriji Seznami in abstrakti člankov Viri na internetu Znanstvene publikacije
BASE je iskalno orodje za iskanje znanstvenih virov. Išče po velikem številu odprto dostopnih repozitorijev in ponuja preko 133 milijonov dokumentov iz preko 6500 različnih virov. Približno 60 % indeksiranih virov je dostopnih v odprtem dostopu. Omogoča osnovno in napredno iskanje, ter brskanje po dokumentih. BASE upravlja Univerzitetna knjižnica Bielefeld.


BAUFO

Urbanizem Imeniki Katalogi in seznami
Zbirka BAUFO (prej imenovana) FORS omogoča iskanje pomembnejših podatkov (nosilec-raziskovalec oz. inštitucija, naslov, obdobje in kratek opis projekta, metodologija) o raziskovalnih projektih s področij urejanja prostora, urbanizma, zaščite okolja, urejanja prometa, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva v Nemčiji. Baza shranjuje podatke preko 1400 nemških inštitucij. Jezik: nemščina 


BFI - Film Forever

Film Video posnetki
BFI - Film Forever je spletno mesto, ki služi iskanju informacij o filmu in televiziji. Zajeti so podatki o filmih, organizacije, festivali, evropski film, izobraževanje, ženske v filmu, knjižnice, arhivi in imeniki, kritike, scenaristika, industrija, novice itn.


Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Konzervatorstvo Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva, ohranjanja in restavratorstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, avdiovizualnem in neobjavljenem gradivu. Vključuje tudi 200.000 zapisov o prispevkih iz 34 znanstvenih in…


biblos

Književnost Elektronske knjige Literarna besedila
Biblos je namenjen knjižnični izposoji in nakupu izvirnih slovenskih leposlovnih in strokovnih del ter del prevedenih v slovenski jezik. Člani Narodne in univerzitetne knjižnice imajo dostop do osnovnega nabora starejšega slovenskega leposlovja in razširjenega nabora strokovnih publikacij z različnih področij. Seznam strokovnih e-knjig bomo širili glede na vsebine, ki bodo…


Bilten STA

Splošne informacije Besedila člankov
Bilten Slovenske tiskovne agencije (STA) služi za iskanje in branje novic. Dnevni bilten obsega napoved in pregled dogodkov s področja notranje politike, gospodarstva, zunanje in evropske politike, kulture in sveta. Nekateri dogodki so podrobneje predstavljeni v "Temah", preberete lahko tudi izbor pisanja slovenskih medijev in novice tujih tiskovnih agencij o…


bio.

Osebnosti Biografski podatki Viri na internetu
Bio. (biography.com) vsebuje kratko biografsko skico in datum rojstva ter smrti veš kot 7.000 osebnosti z vsega sveta. Polovica vključenih osebnosti je delovala v 20. stol. Jezik: angleščina


Biomedicina Slovenica

Biotehnika Medicina Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Biomedicina Slovenica služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področij biomedicine. Obsega bibliografske podatke o objavah s področja biomedicine v Sloveniji in objave slovenskih avtorjev. Vključuje podatke o knjigah, poglavjih iz knjig, člankih iz slovenskih znanstvenih in strokovnih časopisov, prispevkih iz zbornikov raznih posvetovanj, disertacijah in magistrskih delih, raziskovalnih…


British and Irish Legal Information Institute

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
British and Irish Legal Information Institute služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov in judikaturo Združenega kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa ter Republike Irske, ki so prosto dostopni na spletu. Obsega okoli 300.000 dokumentov. Jezik: angleščina


British Library Online Gallery

Splošne informacije Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Viri na internetu
British library online gallery služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranega slikovnega in notnega gradiva, zemljevidov, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo z območja Velike Britanije ter so pomembni za britansko zgodovino in kulturo. Omogočeno je tudi označevanje (tagging), ustvarjanje lastnik zbirk in dajanje v skupno rabo digitalnih objektov v viru.…


Bundesanzeiger

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
Bundesanzeiger služi za iskanje in branje zveznih predpisov in mednarodnih pogodb Zvezne republike Nemčije. Obsega uradni del, kjer so na voljo pravne publikacije in direktive Zvezne vlade; sodni razdelek z dokumenti o različnih postopkih; podjetniški razdelek z informacijami za podjetja; finančna poročila in informacije o trgu ter druge informacije. Iskati…


Business Source Complete

Ekonomija Informatika Management Svet Telekomunikacije Trženje Besedila člankov Elektronske knjige Elektronske revije Seznami in abstrakti člankov Statistični in družboslovni podatki Znanstvene publikacije
Zbirko Business Source Complete sestavlja obsežen nabor znanstvene in strokovne literature in drugih virov s področij ekonomije in podjetništva. Vključuje več kot 6.500 naslovov znanstvenih in strokovnih publikacij, okoli 3.700 naslovov je na voljo v celotnem besedilu (polovica vsebuje recenzirane prispevke). Med naslovi je tudi Harvard Business Review, Oxford Bulletin…


Business Source Premier

Ekonomija Management Besedila člankov Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije
Zbirka Business Source Premier je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij ekonomije, managementa in podjetništva. Pokriva tudi področja financ, računovodstva, marketinga,  managementa informacijskih sistemov in managementa operacij. Na voljo so celotna besedila člankov iz več kot 2100 naslovov poslovne in strokovne periodike. Za pomoč…