Informacijski viri Število virov: 18

Academic Search Complete

Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Besedila člankov Znanstvene publikacije
Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Poleg znanstvene literature pa vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti…


AccessMedicine

Farmakologija (zdravila) Medicina Elektronske knjige
ACCESSMedicine nudi dostop do Clinical Library in do LANGE Educational Library. Zbirka vsebuje tudi preizkuse znanja, bazo podatkov o zdravilih, smernice za screening, poljudne opise bolezni za paciente, orodje za lažje postavljanje diferencialnih diagnoz (Diagnosaurus) in zdravstvene novice. Vir nabavlja CMK MF


ACM Digital Library

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Informatika Računalništvo Besedila člankov Znanstvene bibliografije
ACM (Association for Computing Machinery) je največje svetovno združenje s področja računalništva in informatike. Že od ustanovitve l. 1947 skrbi za krepitev vloge računalništva in informatike na znanstvenem in izobraževalnem področju. ACM Digital Library je najobsežnejši informacijski vir za to področje in omogoča dostop do celotnih besedil vseh člankov, ki…


Agricola

Biotehnika Kmetijstvo Katalogi knjižnic Seznami in abstrakti člankov
Agricola služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kmetijstva in povezanih področij: veterina, botanika, gozdarstvo, kmetijska ekonomika, živilstvo, okoljske znanosti itn. Katalog National Agricultural Library (NAL Online Public Access Catalog) obsega podatke o knjigah, avdiovizualnem gradivu, periodičnih publikacijah itn. Zbirka člankov (Article Citation Database) pa obsega bibliografske podatke…


AGRIS

Biotehnika Kmetijstvo Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
AGRIS služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja kmetijstva. Obsega bibliografske podatke preko 8.900.000 prispevkov z abstrakti. Strokovna in znanstvena literatura prihaja iz preko 350 institucij iz različnih sodelujočih držav, tudi Slovenije, pod okriljem Food and Agriculture Organization (FAO) pri Združenih narodih, od leta 1975 dalje. Kjer je…


Aluminium Industry Abstracts (AIA)

Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Aluminium Industry Abstracts (AIA) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature o aluminiju: proizvodnih procesih, izdelkih, uporabi in poslovnih trendih. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 3000 periodičnih publikacij, prispevkov iz zbornikov konferenc, tehničnih poročil, patentov, knjig in sporočil za javnost. Polovica vseh zapisov je iz…


American Chemical Society Journals

Biologija Fizika Kemija Elektronske revije
ACS Journals služi za iskanje ter branje znanstvenih člankov s področja kemije. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz več kot 50 znanstvenih časopisov od leta 2000 dalje. Ameriško kemijsko združenje (The American Chemical Society) je vodilni svetovni ponudnik recenziranih raziskovalnih časopisov na področju kemije in sorodnih znanosti.…


American Physical Society (APS) Journals

Fizika Besedila člankov Elektronske revije Znanstvene publikacije
APS Journals zbirka eminentnih znanstvenih revij s področja fizike. Obsega besedila člankov iz 15 znanstvenih časopisov založnika American Physical Society: Physical Review Letters Physical Review X (Open Access) Reviews Of Modern Physics Physical Review A Physical Review B Physical Review C Physical Review D Physical Review E Physical Review Applied…


Analytical Abstracts

Kemija Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Bibliografska zbirka Analytical Abstracts (ponudnik Royal Society of Chemistry) je najpomembnejši vir informacij za vsa področja analizne kemije. Vsebuje zapise iz svetovne znanstvene in strokovne literature od leta 1980 dalje (s povzetki od 1984 leta dalje), od teh je okoli 100 ključnih naslovov tega področja. Približno 98% vsebine baze predstavljajo…


AnthroSource

Družboslovje in humanistika Besedila člankov Znanstvene publikacije
Zbirka AnthroSource je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz revij in biltenov, ki jih izdaja Ameriško antropološko združenje (American Anthropological Association). Pokriva različna področja antropologije, etnologije, kulture, folklore itn. Revije so dostopne od začetka izhajanja, tako npr. American Anthropologist od leta 1880 naprej. Posamezne naslove revij lahko pregledujemo…


Arhiv družboslovnih podatkov

Družboslovje in humanistika Arhivi Statistični in družboslovni podatki
ADP hrani zbirko podatkov za družboslovne analize. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, še posebno podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija. ADP vzdržuje arhiv, namenjen iskanju podatkov in brskanju po družboslovnih raziskavah, kjer lahko najdene podatke tudi analizirate. V arhivu je shranjen opis raziskave: naslov, raziskovalci, populacija,…


Art and Archaeology Technical Abstracts Online

Konzervatorstvo Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Art and Archaeology Technical Abstracts Online služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva in ohranjanja materialne kulturne dediščine. Pokriva področje o umetniških delih, kulturnih objektih, arhitekturni in arheološki dediščini. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o več kot 144.000 člankih iz 150 znanstvenih in strokovnih časopisov. Podatki obsegajo…


Arts & Humanities Citation Index

Družboslovje in humanistika Citatni indeksi
Arts & Humanities Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi referencami o člankih iz več kot 1600 znanstvenih časopisov in izbrane prispevke iz več kot 6.000 znanstvenih časopisov od leta 1975 dalje. Iskanje po…


ASTM COMPASS

Naravoslovje in tehnika Veda o materialih Standardi
Servis ASTM COMPASS® omogoča dostop do celotnih besedil preko 13.000 veljavnih standardov s področja materialov, izdelkov, sistemov, storitev, testiranja ipd., ki jih objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM International (American Society for Testing and Materials). Prav tako je dostopnih preko 46.000 historičnih standardov, 2.400 umaknjenih standardov in preko 9.700 t.i.…


Austria-forum

Družboslovje in humanistika Geografija Osebnosti Splošne informacije Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Enciklopedije
Austria-forum obsega osnovne informacije o avstrijski zgodovini, geografiji, politiki, kulturi, gospodarstvu, osebnostih itn. Vsebuje tudi AEIOU Österreich Lexikon in e-knjige. Jezik: nemščina in angleščina


Austrian Literature Online (ALO)

Literarne vede Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)
Austrian Literature Online (ALO) služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, rokopisov, disertacij in znanstvenih prispevkov, ki izvirajo z območja Avstrije oziroma nekdanje Avstroogrske. Na voljo je več kot 16.000 enot gradiva. Obsega različne zbirke, med njimi naj omenimo izbor del avstrijske književnosti, zatem historične…


AustriaN Newspapers Online (ANNO)

Pravo Časniki Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Digitalne knjižnice
AustriaN Newspapers Online služi za branje digitaliziranih časnikov in druge periodike, ki je izhajala na območju Avstrije. Obsega skenograme preko 1000 naslovov predvsem digitaliziranih časnikov, a tudi popularnih revij in strokovnih oz. znanstvenih časopisov iz obdobja od 16. stoletja do leta 1947. Vključeni so tudi uradni listi avstroogrske monarhije in…


Avery Index to Architectural Periodicals

Arhitektura Seznami in abstrakti člankov
Zbirka Avery Index to Architectural Periodicals vsebuje bibliografske podatke z izvlečki iz več kot 700 ameriških in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, kakor tudi iz številnih drugih publikacij, kot na primer: biltenov in katalogov strokovnih združenj in podobno, s področij arhitekture, urejanja krajine, urbanizma, notranje opreme in oblikovanja ter ohranjanja…