Informacijski viri Število virov: 212

MEDLINE

Biomedicina Medicina Stomatologija Veterina Zdravstvena nega Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Medline služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področij biomedicine, stomatologije, zdravstvene nege, veterine in zdravstvenega varstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz približno 5400 časopisov od leta 1966. Za iskanje po tematiki uporabite Medical Subject Headings (MeSH). Jezik: angleščina Založnik: National Library of Medicine (NLM)  


Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah,časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 70 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (11 milijona zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1980. Za iskanje po…


Gateway Bayern

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.…


Explore the British Library

Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre). Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v…


WEBIS

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Katalogi knjižnic Viri na internetu
WEBIS so spletne strani, ki dajejo pregled nad tem, katera nemška knjižnica pokriva posamezna tematska področja (znanstvene discipline, geografska področja itn.). Podatki o knjižnici obsegajo opis specializiranega tematskega področja, opis fonda, povezave na katalog knjižnice, na seznam virov na internetu s tematskega področja knjižnice, elektronske časopise itn. Jezik: nemščina


Evropska knjižnica

Multidisciplinarna področja Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Katalogi knjižnic
Evropska knjižnica služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn. Obsega kataloge in zbirke digitaliziranega gradiva evropskih nacionalnih knjižnic - knjige, srednjeveške rokopise, slikovno…


BFI - Film Forever

Film Video posnetki
BFI - Film Forever je spletno mesto, ki služi iskanju informacij o filmu in televiziji. Zajeti so podatki o filmih, organizacije, festivali, evropski film, izobraževanje, ženske v filmu, knjižnice, arhivi in imeniki, kritike, scenaristika, industrija, novice itn.


ScienceDirect

Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Besedila člankov Elektronske knjige Elektronske revije Enciklopedije Znanstvene publikacije
ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.000 naslovov. Naročene revije so dostopne od…


Inter-University Consortium for Political and Social Research

Družboslovje in humanistika Arhivi Statistični in družboslovni podatki
ICPSR vzdržuje arhiv, kjer iščete družboslovne raziskave in dostopate do samih podatkov. V arhivu je shranjen opis raziskave (naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave itn.) ter datoteke s kodirno knjigo, samimi podatki itn.Zajeti so popisi prebivalstva, področja ekonomije, izobraževanja, kriminologije, politologije, pravnega sistema, zgodovine, geografije, zdravstva itn.Arhiv…


Arhiv družboslovnih podatkov

Družboslovje in humanistika Arhivi Statistični in družboslovni podatki
ADP hrani zbirko podatkov za družboslovne analize. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, še posebno podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija. ADP vzdržuje arhiv, namenjen iskanju podatkov in brskanju po družboslovnih raziskavah, kjer lahko najdene podatke tudi analizirate. V arhivu je shranjen opis raziskave: naslov, raziskovalci, populacija,…


Združenje evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)

Družboslovje in humanistika Arhivi Statistični in družboslovni podatki
V katalogu Združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA lahko iščete družboslovne raziskave, shranjene v različnih arhivih. Iskanje poteka po francoskem, danskem, norveškem, britanskem, nemškem, češkem, nizozemskem, madžarskem, švedskem, slovenskem, estonskem, finskem, grškem in italijanskem arhivu.Spletno mesto CESSDA napotuje na spletna mesta tudi še ostalih arhivov družboslovnih podatkov v Evropi in…


Zbirka slovenskih literarnih besedil

Književnost Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Literarna besedila
Zbirka slovenskih literarnih besedil služi za branje slovenskih literarnih besedil. Omogoča tudi iskanje po celotnih besedilih. Predvsem gre za dela slovenskih literarnih klasikov.


The A.D.A.M. Medical Encyclopedia

Medicina Zdravstvena nega Enciklopedije
The A.D.A.M. Medical Encyclopedia, del MedlinePlus, služi za iskanje zdravstvenih informacij. Obsega približno 4000 člankov o različnih boleznih, preiskavah, simptomih, poškodbah, kirurških operacijah itn. Besedilo dopolnjuje veliko število medicinskih fotografij in ilustracij. Jezik: angleščina ali španščina


Platonic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia

Matematika Enciklopedije
Platonic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia pojasnjuje osnovne matematične pojme in termine. Jezik: angleščina


Webopedia

Elektrotehnika Računalništvo Slovarji
Webopedia je spletni slovar tehnoloških izrazov. Prinaša razlage in definicije besed, izrazov, fraz in kratic, povezanih z računalništvom in informacijsko tehnologijo. Poleg tega tam,  kjer je to smiselno, ponuja tudi bolj poglobljene prispevk in povezave na dodatne vire informacij.  Jezik: angleščina


UNESCO Institute of Statistics

Družboslovje in humanistika Statistični in družboslovni podatki
UNESCO Institute for Statistics (UIS) skrbi za zbiranje podatkov in izdelavo metodologije za sledenje nacionalnim in mednarodnim trendom na področju izobraževanja, znanosti in tehnologije, kulture in komunikacij. Redno objavlja primerljive statistične podatke z omenjenih področij za države na vseh stopnjah razvoja.   Jezik: angleščina in francoščina


Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Konzervatorstvo Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva, ohranjanja in restavratorstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, avdiovizualnem in neobjavljenem gradivu. Vključuje tudi 200.000 zapisov o prispevkih iz 34 znanstvenih in…


Poslovni register Slovenije

Splošne informacije Imeniki
Poslovni register Slovenije služi za iskanje osnovnih podatkov o pravnih osebah v Sloveniji. Obsega kontaktne podatke, matično in davčno števiko, transakcijski račun, datum vpisa, poreklo kapitala, vrsto lastnine, ustanovitelje, pravnoorganizacijsko obliko in registrirane dejavnosti.


Digital Book Index

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Elektronske knjige Viri na internetu
Digital Book Index služi za iskanje elektronskih knjig predvsem v angleškem jeziku. Obsega povezave do preko 165.000 naslovih, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih. Omogoča iskanje po različnih kriterijih in brskanje po tematskih kategorijah. Knjige so, kjer je mogoče, na voljo v različnih formatih (pdf, za Kindle...). Jezik: angleščina


Rechtsinformationssystem

Pravo Zakonodaja
Rechtsinformationssystem (RIS) služi za iskanje in branje pravnih predpisov, judikatov in vsebine uradnega lista Republike Avstrije. Obsega besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Avstrije, predloge zakonov, zakone zveznih dežel, lokalne predpise, zakonodajo EU, besedila uradnih listov Republike Avstrije in posameznih zveznih dežel, judikate ustavnega, upravnega, vrhovnega, deželnih ter okrožnih…