Informacijski viri Število virov: 206

Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah,časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 70 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (11 milijona zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1980. Za iskanje po…


Gateway Bayern

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.…


Explore the British Library

Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre). Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v…


WEBIS

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Katalogi knjižnic Viri na internetu
WEBIS so spletne strani, ki dajejo pregled nad tem, katera nemška knjižnica pokriva posamezna tematska področja (znanstvene discipline, geografska področja itn.). Podatki o knjižnici obsegajo opis specializiranega tematskega področja, opis fonda, povezave na katalog knjižnice, na seznam virov na internetu s tematskega področja knjižnice, elektronske časopise itn. Jezik: nemščina


Evropska knjižnica

Multidisciplinarna področja Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Katalogi knjižnic
Evropska knjižnica služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn. Obsega kataloge in zbirke digitaliziranega gradiva evropskih nacionalnih knjižnic - knjige, srednjeveške rokopise, slikovno…


BFI - Film Forever

Film Video posnetki
BFI - Film Forever je spletno mesto, ki služi iskanju informacij o filmu in televiziji. Zajeti so podatki o filmih, organizacije, festivali, evropski film, izobraževanje, ženske v filmu, knjižnice, arhivi in imeniki, kritike, scenaristika, industrija, novice itn.


Zbirka slovenskih literarnih besedil

Književnost Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Literarna besedila
Zbirka slovenskih literarnih besedil služi za branje slovenskih literarnih besedil. Omogoča tudi iskanje po celotnih besedilih. Predvsem gre za dela slovenskih literarnih klasikov.


Platonic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia

Matematika Enciklopedije
Platonic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia pojasnjuje osnovne matematične pojme in termine. Jezik: angleščina


Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Konzervatorstvo Veda o materialih Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN) služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja konzervatorstva, ohranjanja in restavratorstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, avdiovizualnem in neobjavljenem gradivu. Vključuje tudi 200.000 zapisov o prispevkih iz 34 znanstvenih in…


Poslovni register Slovenije

Splošne informacije Imeniki
Poslovni register Slovenije služi za iskanje osnovnih podatkov o pravnih osebah v Sloveniji. Obsega kontaktne podatke, matično in davčno števiko, transakcijski račun, datum vpisa, poreklo kapitala, vrsto lastnine, ustanovitelje, pravnoorganizacijsko obliko in registrirane dejavnosti.


Digital Book Index

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Elektronske knjige Viri na internetu
Digital Book Index služi za iskanje elektronskih knjig predvsem v angleškem jeziku. Obsega povezave do preko 165.000 naslovih, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih. Omogoča iskanje po različnih kriterijih in brskanje po tematskih kategorijah. Knjige so, kjer je mogoče, na voljo v različnih formatih (pdf, za Kindle...). Jezik: angleščina


Rechtsinformationssystem

Pravo Zakonodaja
Rechtsinformationssystem (RIS) služi za iskanje in branje pravnih predpisov, judikatov in vsebine uradnega lista Republike Avstrije. Obsega besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Avstrije, predloge zakonov, zakone zveznih dežel, lokalne predpise, zakonodajo EU, besedila uradnih listov Republike Avstrije in posameznih zveznih dežel, judikate ustavnega, upravnega, vrhovnega, deželnih ter okrožnih…


CompLex.hu

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
CompLex.hu služi za iskanje in branje zakonodaje Republike Madžarske od leta 1990 naprej. Jezik: madžarščina


Legifrance

Pravo Zakonodaja
Legifrance služi za iskanje in branje pravnih predpisov in vsebine uradnega lista Republike Francije. Jezik: francoščina, delno angleščina, španščina, italijanščina, nemščina, arabščina in kitajščina


Gesetze im Internet

Pravo Zakonodaja
Gesetze im Internet služi za iskanje in branje zveznih predpisov Zvezne republike Nemčije. Obsega večino veljavnih zveznih prepisov. Jezik: nemščina Ponudnik: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz


Bundesanzeiger

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
Bundesanzeiger služi za iskanje in branje zveznih predpisov in mednarodnih pogodb Zvezne republike Nemčije. Obsega uradni del, kjer so na voljo pravne publikacije in direktive Zvezne vlade; sodni razdelek z dokumenti o različnih postopkih; podjetniški razdelek z informacijami za podjetja; finančna poročila in informacije o trgu ter druge informacije. Iskati…


legislation.gov.uk

Pravo Zakonodaja
Legislation.gov.uk služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov Združenega Kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa. Jezik: angleščina Založnik: The National Archives


British and Irish Legal Information Institute

Pravo Viri na internetu Zakonodaja
British and Irish Legal Information Institute služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov in judikaturo Združenega kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa ter Republike Irske, ki so prosto dostopni na spletu. Obsega okoli 300.000 dokumentov. Jezik: angleščina


Austrian Literature Online (ALO)

Literarne vede Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)
Austrian Literature Online (ALO) služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, rokopisov, disertacij in znanstvenih prispevkov, ki izvirajo z območja Avstrije oziroma nekdanje Avstroogrske. Na voljo je več kot 16.000 enot gradiva. Obsega različne zbirke, med njimi naj omenimo izbor del avstrijske književnosti, zatem historične…


Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov

Književnost Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)
Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov obsega cerkvenoslovanske kodekse južnoslovanske redakcije ter nekaj novejših rokopisov. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (11. st.) je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov. Orientacijo v zbirki omogoča opis kodeksov v delu V. Mošina Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov, Ljubljana 1971. Kopitarjeva zbirka predstavlja enega največjih…