Informacijski viri Število virov: 215

Explore the British Library

Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre). Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v…


WEBIS

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Katalogi knjižnic Viri na internetu
WEBIS so spletne strani, ki dajejo pregled nad tem, katera nemška knjižnica pokriva posamezna tematska področja (znanstvene discipline, geografska področja itn.). Podatki o knjižnici obsegajo opis specializiranega tematskega področja, opis fonda, povezave na katalog knjižnice, na seznam virov na internetu s tematskega področja knjižnice, elektronske časopise itn. Jezik: nemščina


BFI - Film Forever

Film Video posnetki
BFI - Film Forever je spletno mesto, ki služi iskanju informacij o filmu in televiziji. Zajeti so podatki o filmih, organizacije, festivali, evropski film, izobraževanje, ženske v filmu, knjižnice, arhivi in imeniki, kritike, scenaristika, industrija, novice itn.


Platonic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia

Matematika Enciklopedije
Platonic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia pojasnjuje osnovne matematične pojme in termine. Jezik: angleščina


Poslovni register Slovenije

Splošne informacije Imeniki
Poslovni register Slovenije služi za iskanje osnovnih podatkov o pravnih osebah v Sloveniji. Obsega kontaktne podatke, matično in davčno števiko, transakcijski račun, datum vpisa, poreklo kapitala, vrsto lastnine, ustanovitelje, pravnoorganizacijsko obliko in registrirane dejavnosti.


Rechtsinformationssystem

Pravo Zakonodaja
Rechtsinformationssystem (RIS) služi za iskanje in branje pravnih predpisov, judikatov in vsebine uradnega lista Republike Avstrije. Obsega besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Avstrije, predloge zakonov, zakone zveznih dežel, lokalne predpise, zakonodajo EU, besedila uradnih listov Republike Avstrije in posameznih zveznih dežel, judikate ustavnega, upravnega, vrhovnega, deželnih ter okrožnih…


Gesetze im Internet

Pravo Zakonodaja
Gesetze im Internet služi za iskanje in branje zveznih predpisov Zvezne republike Nemčije. Obsega večino veljavnih zveznih prepisov. Jezik: nemščina Ponudnik: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz


Perinorm International

Arhitektura Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Elektrotehnika Fizika Gradbeništvo Kemija Računalništvo Urbanizem Veda o materialih Informacijski portal Standardi
PERINORM International vsebuje razširjene bibliografske opise o nacionalnih standardih in tehničnih predpisih 23 evropskih držav, o mednarodnih in evropskih standardih in regulativi, pa tudi o najpomembnejših ameriških, japonskih, južnoafriških in avstralskih standardih ter drugi tehniški regulativi. Enostavno ali naprednejše iskanje je možno v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. Povezava na…


Perry-Castañeda Library Map Collection

Geografija Svet Zemljevidi
Perry-Castañeda Library Map Collection omogoča iskanje in pregledovanje zemljevidov. Zbirka vključuje več kot 250.000 zemljevidov, od katerih jih je 70.000 dostopnih na spletu. Zemljevidi so razdeljeni na različne kategorije: zemljevidi kontinentov, držav, načrti mest, zgodovinski zemljevidi, tematski zemljevidi, meteorološki zemljevidi itn. Zbirka vsebuje tudi izbor povezav na druga spletna mesta,…


PIRS Poslovni informator Republike Slovenije

Splošne informacije Imeniki
PIRS služi za iskanje osnovnih podatkov o pravnih osebah: kontaktov, dejavnosti (storitvi ali izdelku), spletne strani, številki računa in številu zaposlenih. Na voljo tudi kot aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android. Video posnetki v pomoč pri uporabi so na spletnem mestu PIRS.


Raziskovalec

Splošne informacije Viri na internetu
Raziskovalec služi za iskanje virov za Slovenijo na internetu. Viri so urejeni po regijah in občinah. Uporabite lahko tudi iskanje po naslovu in ključnih besedah ter omejite rezultate na različne tipe dokumentov.


Science

Biotehnika Fizika Geografija Matematika Medicina Naravoslovje in tehnika Znanstvene publikacije
Revija Science, ki je začela izhajati 1880 leta, objavlja originalne znanstvene članke z različnih znanstvenih področij , novice, komentarje in druge objave, ki so zanimive tudi za širšo javnost. Celotna besedila so dostopna od leta 1997. Vir nabavlja: Centralna tehniška knjižnica


Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").…


Srečko Kosovel Hundert Gedichte/Sto pesmi

Književnost Literarne vede Informacijski portal Literarna besedila Viri na internetu
Spletno mesto obsega besedila sto izbranih pesmi Srečka Kosovela z vzporednim nemškim prevodom.      


Symbols.com

Komunikologija Simboli Splošne informacije Svet Verstva Enciklopedije Informacijski portal Viri na internetu
Symbols.com je spletna enciklopedija, ki vsebuje razlago zgodovine, pomena in rabe različnih simbolov in ideogramov, zastav in znakov. Vsebina je razdeljena po kategorijah, iskanje je možno po likovnih značilnostih ali pomenu simbolov. Jezik: angleščina


Contemporary Authors

Jezikoslovje Literarne vede Biografski podatki Enciklopedije
Contemporary Authors obsega informacije o približno 130 000 avtorjih od 20. stoletja naprej, katerih dela so bila prevedena v angleški jezik ali pa so bila izdana v ZDA. Ne omejuje se samo leposlovne avtorje (proza, poezija in drama), pač pa so vključeni tudi neleposlovni avtorji npr. znanstveniki, publicisti, scenaristi itn.…


Uradni list Republike Slovenije

Pravo Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Viri na internetu Zakonodaja
Uradni list Republike Slovenije služi za iskanje in branje predpisov, mednarodnih pogodb ter uradnih objav Republike Slovenije. Obsega tri snopiče, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del. Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat letno, Razglasni del…


BASE

Multidisciplinarna področja Besedila člankov Odprti dostop Repozitoriji Seznami in abstrakti člankov Viri na internetu Znanstvene publikacije
BASE je iskalno orodje za iskanje znanstvenih virov. Išče po velikem številu odprto dostopnih repozitorijev in ponuja preko 133 milijonov dokumentov iz preko 6500 različnih virov. Približno 60 % indeksiranih virov je dostopnih v odprtem dostopu. Omogoča osnovno in napredno iskanje, ter brskanje po dokumentih. BASE upravlja Univerzitetna knjižnica Bielefeld.


EconLit with Full Text

Ekonomija Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Zbirka EconLit with Full Text je namenjena iskanju in branju ključne strokovne in znanstvene literature s področja ekonomije: bančništvo, ekonomija, kapitalski trgi, gospodarstvo, ekonomika okolja in dela, finance, računovodstvo, marketing, oglaševanje, industrija, storitvene dejavnosti, delo itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 3000 znanstvenih in strokovnih…


Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice. Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom. Jezik: nemščina