Zentralblatt MATH

Dostopnost
Zentralblatt MATH (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani)

Zentralblatt MATH služi za iskanje znanstvene literature s področja matematike. Obsega več kot 4 milijone bibliografskih opisov s kritičnimi izvlečki o člankih iz okrog 3000 periodičnih publikacij in 180.000 knjig, zbornikov, konferenčnih prispevkov itn. Najstarejše gradivo sega v 18. stoletje, od leta 1868 dalje pa je na voljo v celoti.

Za iskanje po tematiki uporabite Mathematics Subject Classification (MSC) in ključne besede.

Dopolnjevanje: dvotedensko
Jezik: angleščina

Vir nabavlja Matematična knjižnica.

Matematika Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Springer