WorldCat

Dostopnost
WorldCat (Dostop brez omejitev)

WorldCat je javno dostopen vzajemni katalog (OPAC) gradiv v zbirkah več kot 72.000 knjižnic iz 170 držav sveta. Vsebuje preko 300 milijonov bibliografskih zapisov knjig, revij, člankov, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev, audio in video gradiva, spletnih vsebin in drugega klasičnega ali digitalnega gradiva v več kot 470 jezikih.

Dopolnjevanje: dnevno

Multidisciplinarna področja Katalogi knjižnic

Ponudnik: OCLC