Webopedia

Dostopnost
Webopedia (Dostop brez omejitev)

Webopedia je spletni slovar tehnoloških izrazov. Prinaša razlage in definicije besed, izrazov, fraz in kratic, povezanih z računalništvom in informacijsko tehnologijo. Poleg tega tam,  kjer je to smiselno, ponuja tudi bolj poglobljene prispevk in povezave na dodatne vire informacij. 

Jezik: angleščina

Elektrotehnika Računalništvo Slovarji

Ponudnik: QuinStreet Inc.