WEBIS

Dostopnost
WEBIS (Dostop brez omejitev)

WEBIS so spletne strani, ki dajejo pregled nad tem, katera nemška knjižnica pokriva posamezna tematska področja (znanstvene discipline, geografska področja itn.). Podatki o knjižnici obsegajo opis specializiranega tematskega področja, opis fonda, povezave na katalog knjižnice, na seznam virov na internetu s tematskega področja knjižnice, elektronske časopise itn.

Jezik: nemščina

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Katalogi knjižnic Viri na internetu

Ponudnik: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg