Uradni list Republike Slovenije

Dostopnost
UL online (Dostop brez omejitev)

Uradni list Republike Slovenije služi za iskanje in branje predpisov, mednarodnih pogodb ter uradnih objav Republike Slovenije. Obsega tri snopiče, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del. Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat letno, Razglasni del pa praviloma vsak petek.

Od 1. aprila 2010, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (Uradni list RS, št. 109/09), je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani podjetja. Na željo naročnika je še vedno zagotovljen natis elektronske izdaje Uredbenega dela ter Mednarodnih pogodb Uradnega lista RS.

Jezik: slovenščina

Pravo Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: Uradni list Republike Slovenije