Symbols.com

Dostopnost
Symbols.com (Dostop brez omejitev)

Symbols.com je spletna enciklopedija, ki vsebuje razlago zgodovine, pomena in rabe različnih simbolov in ideogramov, zastav in znakov. Vsebina je razdeljena po kategorijah, iskanje je možno po likovnih značilnostih ali pomenu simbolov.

Jezik: angleščina

Komunikologija Simboli Splošne informacije Svet Verstva Enciklopedije Informacijski portal Viri na internetu

Ponudnik: STANDS4