Statistični urad Republike Slovenije

Dostopnost
Statistični letopis RS (Dostop brez omejitev)

Statistični urad Republike Slovenije zbira, obdeluje in objavlja statistične podatke o Republiki Sloveniji. Zajeta so naslednja področja: ozemlje in podnebje, upravna teritorialna razdelitev, poslovni subjekti, prebivalstvo, volitve, izobraževanje, raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija, kultura, informacijska družba, šport, zdravstvo, socialna varnost, kriminaliteta, aktivno prebivalstvo, plače, življenjska raven, cene, kmetijstvo in ribištvo, gozdarstvo in lov, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, energetika, obrt, gradbeništvo, promet in zveze, zunanja trgovina, trgovina, odkup, gostinstvo in turizem, nacionalni računi, investicije, bilanca javnega financiranja, sredstva prebivalstva, potrošniški krediti in zavarovanje, plačilna bilanca ter okolje.

Statistični podatki so objavljeni v različnih publikacijah: Statøpis, Statistični letopis Republike Slovenije (od leta 1953), v podatkovni bazi SiStat, kartografski aplikaciji STAGE (predstavitev statističnih podatkov na ravni regij, občin, naselij in mikroravni) itn.

Družboslovje in humanistika Statistični in raziskovalni podatki

Ponudnik: Statistični urad RS