Social Sciences Citation Index

Dostopnost
Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 2900 znanstvenih časopisov in posamezne prispevke iz prek 3500 posebej izbranih naslovov publikacij od leta 1900 dalje.

Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

Seznam naslovov

Dopolnjevanje: tedensko
Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: Clarivate Analytics