Social Sciences Citation Index

Dostopnost
Web of Science (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.)

Podatkovna zbirka Social Sciences Citation Index je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature s področij družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in citiranimi viri o člankih iz več kot 3400 znanstvenih časopisov in posamezne prispevke iz prek 3500 posebej izbranih naslovov publikacij od leta 1900 dalje.

Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) lahko pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo lahko specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

Seznam naslovov revij 

Dopolnjevanje: tedensko
Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: Clarivate Analytics