Slovenska biografija

Dostopnost
Slovenska biografija (Dostop brez omejitev)

Portal Slovenska biografija združuje tri slovenske biografske leksikone, ki so predhodno izšli v tiskani obliki: Slovenski biografski leksikon (SBL) (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (PSBL) (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon (NSBL), katerega 1. zvezek, ki obsega črko A, je izšel decembra 2013. Slovenska biografija predstavlja tako na enem mestu temeljna biografska dela, ki so nastala pod peresi napomembnejših slovenskih znanstvenikov, zlasti humanistov. 

Trenutno obsega portal Slovenska biografija vsa gesla SBL (1925–1991), gesla na črko A iz PSBL in del gesel iz NSBL, postopoma pa bodo dodana še ostala manjkajoča gesla iz omenjenih tiskanih izdaj. Portal se bo tako po eni strani dopolnjeval vsebinsko, torej z novimi gesli, nadgrajeval pa se bo tudi v funkcionalnem in tehnološkem smislu z izboljšavami poizvedovalnega sistema, ki bodo večale uporabnost elektronskega biografskega leksikona.

Portal Slovenska biografija omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • enostavno iskanje, kjer sistem išče po izluščenih in označenih biografskih podatkih in po celotnem besedilu; zadetki poizvedbe so razvrščeni tako, da so na vrhu seznama zadetkov tisti, kjer se iskana poizvedba pojavlja v izluščenih biografskih podatkih, nato pa tisti, kjer se pojavlja v celotnem besedilu,
 • zahtevno iskanje po določenih parametrih,
 • brskanje po abecednem kazalu oseb,
 • brskanje po obdobjih,
 • brskanje po poklicih,
 • brskanje po točno določenem datumu rojstva ali smrti,
 • brskanje po zemljevidu,
 • brskanje po rodbinah,
 • brskanje po nekaterih izbranih skupinah oseb, npr. po skupini članov Akademije operozov, po osebah plemenitega rodu, po osebah s cerkvenimi nazivi, po članih Slovenske akademije znanosti in umetnosti, po osebah, katerih ime je izpeljano ali povezano z določenim krajem,
 • vpogled v sorodstvene povezave oseb,
 • komentiranje pri posameznih geslih,
 • iskanje po avtorjih člankov.

Osebnosti Biografski podatki

Ponudnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti