Slovenska bibliografija

Dostopnost
Slovenska bibliografija (Dostop brez omejitev)

Portal Slovenska bibliografija na enem mestu združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih. Vključene so publikacije, kjer je bodisi avtor Slovenec, bodisi so v slovenščini ali pa jih je izdala slovenska založba.

Bibliografski zapisi za slovensko bibliografijo so po letu 1988 prevzeti iz računalniškega kataloga KatNUK Narodne in univerzitetne knjižnice, podatki pred letom 1988 pa so pridobljeni z digitalizacijo tiskanih izvodov Slovenske bibliografije. Zapisi iz starejših bibliografij so objavljeni v računalniško berljivih, preslikanih datotekah, novejši bibliografski zapisi pa v različnih standardiziranih formatih. Portal se tekoče dopolnjuje z novejšimi in tudi s starejšimi, digitaliziranimi izdajami.

Bibliografski zapisi so narejeni v skladu z mednarodnimi standardi ter klasificirani po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije.

Jezik: slovenščina

Multidisciplinarna področja Nacionalne bibliografije

Ponudnik: Narodna in univerzitetna knjižnica