Science Citation Index Expanded

Dostopnost
Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Science Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo itn.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 8.300 znanstvenih časopisov od leta 1900 dalje.

Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

Seznam časopisov
Dopolnjevanje: tedensko
Jezik: angleščina

Naravoslovje in tehnika Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: Clarivate Analytics