Science Citation Index Expanded

Dostopnost
Web of Science (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.)

Podatkovna zbirka Science Citation Index je namenjena za iskanje in pregled znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo itn.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 9.300 znanstvenih časopisov od leta 1900 dalje.

Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) lahko pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

Seznam revij
Dopolnjevanje: tedensko
Jezik: angleščina

Naravoslovje in tehnika Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: Clarivate Analytics