SAGE knowledge

Dostopnost
SAGE knowledge (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Na servisu SAGE knowledge je dostopnih 5 enciklopedij.

Encyclopedia of Health and Aging obravnava najnovejša spoznanja in dejstva s področij zdravja in staranja; gre za interdisciplinarni vir, ki pokriva področja zdravja, psihologije, javnega zdravstva, socialne politike in dela, epidemologij, raziskav zdravstvenih storitev, sociologije in zdravstvene nege. Prav tako se veliko posveča geriatriji, geriatričnim sindromom in pogostim problemom staranja. V Enciklopediji lahko brskamo po abecednem seznamu naslovov geselskih člankov, predmetnih oznak (‘Subject index’)ali s pregledovanjem enajstih tematskih razdelkov (‘Reader’s guide). Poleg enostavnega je možno tudi napredno iskanje, kjer lahko iščemo po različnih segmentih geselskega članka. Vsebuje prek 200 besedil geselskih člankov s pripadajočimi seznami literature. Ponuja tudi seznam 45 preverjenih spletnih virov s področja zdravja in staranja.

Encyclopedia of Journalism prinaša raziskave stanja novinarstva na koncu prvega desetletja 21. stol. Razdeljena je na šest delov; prvi štirje prinašajo okrog 360 člankov urejenih po abecedi tem in poudarjajo predvsem zbiranje, urejanje, poročanje in distribucijo novic, peti del vsebuje izbrano zbirko dokumentov o novinarstvu, šesti del pa sezname novinarskih nagrad, priznanj in bibliografijo. Poudarek je na ameriških medijih, sklicujejo pa se tudi na medije drugih narodov. Poleg osnovnega iskanja je na voljo tudi napredno iskanje po poljih, Reader's Guide – brskanje po temah, Seznam vnosov A-Z in Indeks predmetnih oznak.

Encyclopedia of Power obravnava celokupen vpogled v družboslovni vidik različnih pojmovanj moči (posameznikov, družbe ali organizacij). Vključeni so geselski članki s področij politične znanosti, mednarodnih odnosov, javne uprave, urbanih študij, sociologije, socialne psihologije, kulturnih študij ipd. Enciklopedija ponuja 381 geselskih člankov s pripadajočimi seznami literature, po katerih je mogoče brskati prek abecednega seznama naslovov geselskih člankov, predmetnih oznak (‘Subject index’) ali s pregledovanjem 16 tematskih razdelkov (‘Reader’s guide’). Poleg enostavnega je možno tudi napredno iskanje, kjer lahko iščemo po različnih segmentih geselskega članka

Encyclopedia of Social Movement Media pokriva področja t.i. novih medijev, ki vključujejo alternativne medije, medije državljanov, skupnosti, kontrainformacij, ljudske, neodvisne, nano in podtalne medije ter medije družbenih gibanj v nasprotju z komercialnimi, javnimi in državnimi mediji. V Enciklopediji lahko brskamo po abecednem seznamu naslovov geselskih člankov, predmetnih oznak (‘Subject index’)ali s pregledovanjem enajstih tematskih razdelkov (‘Reader’s guide). Poleg enostavnega je možno tudi napredno iskanje, kjer lahko iščemo po različnih segmentih geselskega članka. Vsebuje okoli 250 besedil geselskih člankov s pripadajočimi seznami literature.

Encyclopedia of Social Networks Encylopedia of Social Networks prinaša več kot 400 člankov, ki opisujejo družbena omrežja. Razdeljena je na dva dela in skuša seznaniti bralca o zgodovini združevanja ljudi v različne skupine in zgodovini družbenih omrežij v različnih kontekstih in prikazati vlogo, ki jo imajo v vsakdanjem življenju. Poleg osnovnega iskanja je na voljo tudi napredno iskanje po poljih, Reader's Guide – brskanje po temah, Seznam vnosov A-Z, Indeks predmetnih oznak, kronološki pregled razvoja socialnih omrežij, slovar izrazov in seznam virov.

Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Elektronske knjige Enciklopedije

Ponudnik: Sage