Rechtsinformationssystem

Dostopnost
RIS (Dostop brez omejitev)

Rechtsinformationssystem (RIS) služi za iskanje in branje pravnih predpisov, judikatov in vsebine uradnega lista Republike Avstrije. Obsega besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Avstrije, predloge zakonov, zakone zveznih dežel, lokalne predpise, zakonodajo EU, besedila uradnih listov Republike Avstrije in posameznih zveznih dežel, judikate ustavnega, upravnega, vrhovnega, deželnih ter okrožnih sodišč.

Jezik: nemščina, delno v angleščini

Pravo Zakonodaja

Ponudnik: Bundeskanzleramt der Republik Österreich