Poslovni register Slovenije

Dostopnost
iPRS (Dostop brez omejitev)

Poslovni register Slovenije služi za iskanje osnovnih podatkov o pravnih osebah v Sloveniji. Obsega kontaktne podatke, matično in davčno števiko, transakcijski račun, datum vpisa, poreklo kapitala, vrsto lastnine, ustanovitelje, pravnoorganizacijsko obliko in registrirane dejavnosti.

Splošne informacije Imeniki

Ponudnik: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve