Passport

Dostopnost
Passport (Dostop z lokacij Ekonomske fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene Ekonomske fakultete)

Passport je zbirka globalnih tržnih raziskav, ki nudi strateške podatke o industriji, ekonomiji, potrošnikih, podjetjih, analitiki, svetovanjih z vsega sveta. Podatki so podani v široko sprejetem industrijskem standardu. Nudi dostop do mednarodno primerljivih poročil, statističnih podatkov, analiz in grafov. Vsebuje 25000 poročil iz 210 držav in 8 regij.

Ekonomija Management Svet Trženje Informacijski portal Statistični in raziskovalni podatki

Ponudnik: Euromonitor International