Gateway Bayern

Dostopnost
Gateway Bayern (Dostop brez omejitev)

Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic.
Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.
Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
Jezik: nemščina

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Bibliotheksverbund Bayern