Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

Dostopnost
Gesamtkatalog (Dostop brez omejitev)

Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic.
Obsega bibliografske podatke o knjigah,časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 70 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (11 milijona zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1980.
Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
Jezik: nemščina

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Österreichischer Bibliothekenverbund und service GMBH