Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes

Dostopnost
Gesamtkatalog (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, magistrskih del, rokopisov, zapuščin in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic.
Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 90 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (13 milijonov zapisov). 
Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
Jezik: nemščina

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Österreichischer Bibliothekenverbund und service GMBH