OAIster

Dostopnost
OAIster (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka OAIster je namenjena za iskanje in dostop do odprtodostopnih znanstvenih publikacij objavljenih v različnih repozitorijih. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila, slikovno in zvočno gradivo itn.
OAIster obsega preko 50 milijonov bibliografskih opisov, ki so vključeni tudi v podatkovno zbirko WorldCat.  

Jezik: angleščina

Založnik: University of Michigan Digital Library Production Service

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Arhivi Viri na internetu

Ponudnik: OCLC