National Criminal Justice Reference Service Abstracts Database

Dostopnost
NCJRS Abstracts Database (Dostop brez omejitev)

NCJRS Abstracts Database služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kazenskega pravosodja in kriminologije: izvrševanje kazenskih sankcij, sodišča, preprečevanje kriminalitete, mamila, mladoletniki, policija, statistika, tehnologija, žrtve itn.
Obsega bibliografske opise z izvlečki o približno 225 000 publikacijah: poročilih uradnih organov ZDA, knjigah, raziskovalnih poročilih, člankih itn. od leta 1960 dalje. 
NCJRS Virtual Library služi za iskanje po publikacijah institucij zvezne vlade ZDA: U.S. Department of Justice, White House Office of National Drug Control Policy, National Institute of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Bureau of Justice Statistics, Bureau of Justice Assistance in Office for Victims of Crime. 

Jezik: angleščina

Kriminologija Pravo Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: NCJRS