Nacionalni portal odprte znanosti

Dostopnost
Nacionalni portal odprte znanosti (Dostop brez omejitev)

Nacionalni portal odprte znanosti je namenjen za iskanje in dostop do zaključnih del študija ter publikacij in učnih gradiv v repozitorijih slovenskih raziskovalnih organizacij, univerz itn. Bibliografski podatki so vključeni v evropski portal magistrskih ter doktorskih del DART-Europe in v različne spletne imenike, agregatorje ter iskalnike (OpenDOAR, ROAR, BASE itn.). 

Vključena je vsebina repozitorijev:            

 • Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru
 • Repozitorija Univerze v Ljubljani
 • Repozitorija Univerze na Primorskem
 • Repozitorija Univerze v Novi Gorici
 • Arhiva družboslovnih podatkov
 • VideoLectures.NET
 • Digitalne knjižnice Slovenije
 • Spletnega arhiva NUK
 • Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo
 • Digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije
 • Repozitorija samostojnih visokišolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij
 • Repozitorija Sci Vie
 • CLARIN.SI
 • ZRC SAZU

 Jezik: slovenski, angleški

Multidisciplinarna področja Splošne informacije Arhivi Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Magisteriji in disertacije Odprti dostop Repozitoriji

Ponudnik: openscience.si