MLA International Bibliography

Dostopnost
MLA EBSCOHost (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

MLA International Bibliography je namenjena iskanju in pregledu znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja: literarna teorija in kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, posamezni jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikovna politika, socio- in psiholingvistika, prevajanje, leksikologija, onomastika itn.
Obsega bibliografske podatke o člankih iz revij, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah in knjižnih zbirkah od leta 1926 dalje.
Za iskanje po tematiki uporabite tezaver in klasifikacijo.

Seznam časopisov: MLA Directory of Periodicals

Dopolnjevanje: desetkrat letno

Jezik: angleščina

Založnik: Modern Language Association

 

Etnologija Jezikoslovje Literarne vede Znanstvene bibliografije

Ponudnik: EBSCO