Linguistics Collection

Dostopnost
Lingustics Collection (Dostopno na lokacijah UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter vse člane CTK in NUK.)

Linguistics Collection združuje dve zbirki:

  • Linguistics and Language Behavior Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja jezikoslovja oz. lingvistike: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, leksikologija, leksikografija, morfologija, filozofija jezika, fonetika, literarna teorija, psiholingvistika, semantika, semiologija itn.
    Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz znanstvenih časopisov, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1973 dalje.
  • Linguistics Database omogoča dostop do celotnih besedil znanstvenih revij s področja lingvistike in pokriva področja fonetike, fonologije, morfologije, sintakse in semantike. 

Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali klasifikacijo.

Dopolnjevanje: mesečno

Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Jezikoslovje Literarne vede Besedila člankov Elektronske knjige Elektronske revije Magisteriji in disertacije Seznami in abstrakti člankov

Ponudnik: ProQuest