Laboratory Hazards Bulletin

Dostopnost
Laboratory Hazards (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Podatkovna zbirka Laboratory Hazards Bulletin je namenjena za spremljanje tekočih objav, iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature o tveganjih za delavce v laboratorijh: raziskovalnih, analiznih, bolnišničnih ipd. Vključuje literaturo o kemijskih in bioloških nevarnostih, razlitjih, izpustih, požarih, eksplozijah, ravnanju z nevarnimi odpadki, varovalni opremi, varnostnih ukrepih in praksi, poklicni higieni, zdravju pri delu ter zakonodaji.

Kemija Besedila člankov Zakonodaja Znanstvene publikacije

Ponudnik: Royal Society of Chemistry