L’Année philologique

Dostopnost
L’Année philologique (APh) (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.)

Podatkovna zbirka L’Année philologique (APh) je namenjena iskanju in in pregledu znanstvene literature s področja grške in rimske civilizacije. Pokriva naslednja področja: klasično filologijo, ki zajema zgodnja krščanska besedila in patristiko, grško in rimsko zgodovino, umetnost, arheologijo z numizmatiko in epigrafiko, filozofijo, religijo, mitologijo, glasbo, znanost.

Obsega bibliografske podatke z izvlečki, vključuje podatke iz vseh zvezkov tiskane verzije bibliografije, ki izhaja od leta 1928 dalje. Obsega preko 1.300.000 bibliografskih zapisov (avg. 2020).

Število hkratnih uporabnikov je omejeno na tri.

Jezik: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina

Družboslovje in humanistika Klasična filologija Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Société Internationale de Bibliographique Classique (SIBC)