Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov

Dostopnost
Kopitarjeva zbirka (Dostop brez omejitev)
Kopitarjeva zbirka (dLib) (Dostop brez omejitev)

Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov obsega cerkvenoslovanske kodekse južnoslovanske redakcije ter nekaj novejših rokopisov. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (11. st.) je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov. Orientacijo v zbirki omogoča opis kodeksov v delu V. Mošina Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov, Ljubljana 1971.
Kopitarjeva zbirka predstavlja enega največjih zakladov NUK.

Književnost Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

Ponudnik: Narodna in univerzitetna knjižnica