Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

Dostopnost
Kataloge der ÖNB (Dostop brez omejitev)

Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice.
Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom.
Jezik: nemščina

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Österreichische Nationalbibliothek