Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Dostopnost
Katalog (Dostop brez omejitev)

Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice.
Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje.
Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").


Jezik: nemščina


 

Splošne informacije Katalogi knjižnic

Ponudnik: Deutsche Nationalbibliothek