Journal Citation Reports

Dostopnost
JCR na COBISS/OPAC (Dostop z lokacij v Sloveniji)
JCR na Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Journal Citation Reports služi za bibliometrične analize znanstvenih časopisov s področij naravoslovja, tehnike in družboslovja  vključenih v citatne indekse. Podatki omogočajo določiti vplivnost, branost in aktualnost časopisa ipd.

Obsega bibliografske podatke, število člankov, število citatov, dejavnik vpliva (impact factor), immediacy index, citing ter cited half-life, število citatov po letih in druge kazalnike.

Na servisu COBISS+ so dosegljivi samo podatki o naslovu, ISSN, faktorju vplivnosti in predmetni kategoriji časopisa.  Na voljo so tudi podatki o položaju revije znotraj kategorije glede na faktor vpliva,  četrtini, srednji vrednosti faktorja vpliva v tej kategoriji (x), minimalni vrednosti faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmin) in maksimalni vrednosti faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmax).

Jezik: angleščina
Dopolnjevanje: letno

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki Citatni indeksi Periodika

Ponudnik: Clarivate Analytics