Inter-University Consortium for Political and Social Research

Dostopnost
ICPSR (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka družboslovnega arhiva podatkov ICPSR je namenjena iskanju in dostopu do podatkov družboslovnih raziskav. V zbirki so shranjeni opis raziskave (naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave itn.), datoteke s kodirno knjigo, sami podatki itn.

Zajeti so popisi prebivalstva, področja ekonomije, izobraževanja, kriminologije, politologije, pravnega sistema, zgodovine, geografije, zdravstva itn.

ICPSR kot največji arhiv družboslovnih podatkov na svetu hrani poleg raziskav iz ZDA tudi raziskave iz nekaterih drugih držav.

Pri določenih raziskavah je dostop do podatkov omejen, v teh primerih lahko podatke naročite preko nacionalnega člana ICPSR za Slovenijo - Arhiva družboslovnih podatkov pri FDV UL .

Družboslovje in humanistika Arhivi Statistični in raziskovalni podatki

Ponudnik: ICPSR