IMF eLibrary

Dostopnost
IMF eLibrary (Dostop brez omejitev)

Zbirka IMF eLibrary je namenjena za iskanje in dostop do publikacij Mednarodnega denarnega sklada (MDS; Interantional Monetary Fund, IMF) o tematikah globalizacije, makroekonomike, razvoja, trgovine, pomoči, demografije, tržišč, politik, zmanjševanja revščine itn. Vključuje knjige, revije, statistične podatke, delovna gradiva itn. 

Dodatne informacije so na voljo v brošuri.

Jezi: angleščina

Ekonomija Elektronske knjige Elektronske revije Statistični in raziskovalni podatki

Ponudnik: IMF Publications