Google Učenjak

Dostopnost
Google Scholar odd. d. (Dostop z lokacij UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, osebje CTK, NIB in NUK ter člane knjižnic UL, CTK, NIB in NUK)
Google Učenjak (Dostop brez omejitev)
Google Učenjak odd. d. (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Google Učenjak indeksira tudi vsebine nekaterih založnikov z akademskimi vsebinami, ki pa so dostopne le naročnikom. Za dostop do teh vsebin izberite Google Učenjak odd. d. in se prijavite kot običajno. Celotna besedila vam bodo na voljo glede na vaše siceršnje pravice.

Podatkovna zbirka Google Učenjak je namenjena za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Naročene institucije imajo dostop do besedil člankov, prav tako člani knjižnic Univerze v Ljubljani preko oddaljenega dostopa v skladu z licenčnimi pogoji. 

Google Scholar Metrics Seznam znanstvenih časopisov, rangiran na podlagi bibliometričnih kazalnikov znotraj posameznih vsebinskih področij in kategorij. Uporablja kazalnik h-indeks (vrednost, ki označuje, da ima časopis vsaj x prispevkov, ki so prejeli vsaj x citatov), in sicer prek h5-indeks (vrednost h-indeksa časopisa za prispevke v zadnjih 5 letih) ter prek h5-median (povprečno število citatov na prispevke, ki so vključeni v h5-indeks).

 

Google Scholar
 

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

Ponudnik: Google Inc.