Fran

Dostopnost
Fran (Dostop brez omejitev)

Portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Portal vključuje splošne, etimološke, zgodovinske, terminološke, narečne slovarje, jezikovne priročnike, jezikovne korpuse in svetovalnici. Vsebuje npr. Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Slovenski pravopis, Slovensko-latinski slovar, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894–1895), Gledališki terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar, Planinski terminološki slovar, korpus Nova beseda, aplikacija ZRCola 2.0.

Iskati je mogoče preko glavnega iskalnega okenca, ki hkrati išče po vseh slovarjih in virih na portalu, tudi rezultate prikaže združeno. Iščemo lahko tudi preko naprednega iskalnika, ki omogoča, da izberemo posamezni slovar in iščemo po specifičnih rubrikah slovarskega zapisa iskanega termina. Tako lahko izvajamo enostavno iskanje ali pa tvorimo kompleksnejše poizvedbe. Navodila za iskanje najdete na strani Fran.si.

 

Jezikoslovje Splošne informacije Informacijski portal Slovarji Zemljevidi

Ponudnik: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU