Federal Register

Dostopnost
Federal Register (Dostop brez omejitev)

Federal Register služi za iskanje in dostop do veljavnih predpisov Združenih držav Amerike. Obsega zvezne predpise in druge dokumente oblasti.


Jezik: angleščina

Ponudnik:  Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration

 

Pravo Zakonodaja

Ponudnik: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration