Evropska knjižnica

Dostopnost
Evropska knjižnica (Dostop brez omejitev)

Evropska knjižnica služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn.

Obsega kataloge in zbirke digitaliziranega gradiva evropskih nacionalnih knjižnic - knjige, srednjeveške rokopise, slikovno gradivo, zemljevide, glasbo itn.

Multidisciplinarna področja Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Katalogi knjižnic

Ponudnik: Conference of European National Librarians (CENL)