ERIC

Dostopnost
ERIC (ProQuest) (Dostopno na lokacijah UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL ter vse člane CTK in NUK.)
ERIC na EBSCOhost (Dostop z lokacij knjižnic v Sloveniji)
ERIC na EBSCOhost odd.d. (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)
ERIC na Educator Reference Desk (Dostop brez omejitev)

Podatkovna zbirka ERIC služi za iskanje in pregled strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja: pedagogike, andragogike, didaktike, defektologije, psihologije, učenja in individualnega razvoja, izobraževalnih procesov v učilnici, šoli, družbi, kurikuluma, socialnih procesov, okolja in strukture, raziskovanja in metodologije, zgradb in opreme, informacijskih in komunikacijskih sistemov itn. Poudarek je na severnoameriškem prostoru.

Vsebuje več kot 1,3 milijona zapisov in omogoča dostop do informacij iz časnikov, vključenih v zbirki Current Index of Journals in Education in Resources in Education Index.

Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 1200 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali identifikatorje. Pri tem je v pomoč podrobna tipologija dokumentov (npr. članki, vprašalniki, razna poročila, mnenja, praktični napotki, analize itn.)

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Vzgoja in izobraževanje Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Institute of Education Sciences