ERIC

Dostopnost
ERIC (ProQuest) (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)
ERIC na EBSCOhost (Dostop z lokacij knjižnic v Sloveniji)
ERIC na EBSCOhost odd.d. (Dostop z lokacij NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL)
ERIC na Educator Reference Desk (Dostop brez omejitev)

ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja: pedagogika, andragogika, didaktika, defektologija, psihologija, učenje in individualni razvoj, izobraževalni procesi v učilnici, šoli, družbi, kurikulum, socialni procesi, okolje in strukture, raziskovanje in metodologija, zgradbe in oprema, informacijski in komunikacijski sistemi itn. Poudarek je na severnoameriškem prostoru.

Vsebuje več kot 1,3 milijona zapisov in omogoča dostop do informacij iz časnikov, vključenih v zbirki Current Index of Journals in Education in Resources in Education Index.

Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 980 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali identifikatorje. Pri tem je v pomoč podrobna tipologija dokumentov (npr. članki, vprašalniki, razna poročila, mnenja, praktični napotki, analize itn.)

Dopolnjevanje: mesečno
Jezik: angleščina

Vzgoja in izobraževanje Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

Ponudnik: Institute of Education Sciences