Encyclopedia of Library and Information Sciences

Dostopnost
Encyclopedia of Library and Information Sciences (Dostop z lokacij UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK)

Encyclopedia of Library and Information Sciences (3. izdaja) je enciklopedija s področja knjižničarstva in informacijske znanosti, pa tudi arhivistike, muzeologije, založništva, informatike itn. Gesla, ki obravnavajo podobno tematiko, so povezana preko povezovalnega članka Topical Table of Contents. Geselski članki so opremljeni z navedbo virov. 

Jezik: angleški

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Enciklopedije

Ponudnik: Taylor & Francis