Emerald Premier

Dostopnost
Emerald (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

Članom NUK je dostopen celoten arhiv revij (27) s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti kot npr. Journal of Documentation (1945-2006), Library Review (1927-2006), New Library World (1898-2006), Reference Services Review (197-2006) itn.

Emerald Premier je zbirka vseh naročniških revij založnika Emerald Publishing. Vsebuje 308 revij, v katerih je več kot 200.000 prispevkov s področja ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved.

Članom NUK je dostopen  celoten arhiv revij (27) s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti kot npr. Journal of Documentation (1945-2006), Library Review (1927-2006), New Library World (1898-2006), Reference Services Review (1973-2006) itn.

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Ugodnosti pri objavljanju v revijah založnika Emerald:

  • Splošni pogoji dostopa


    • Medknjižnična izposoja:  Za raziskovalne namene ali osebno izobraževanje lahko knjižnica z dostopom pridobljenim preko konzorcija COSEC drugi knjižnici pošlje en natisnjen izvod elektronskega izvirnika, ki je del licenčnega gradiva.
    • Besedilno in/ali podatkovno rudarjenje: Za potrebe znanstvenih raziskav in za izobraževalne namene je izvajanje besedilnega in/ali podatkovnega rudarjenja na licenčnem gradivu dovoljeno.

Ekonomija Management Besedila člankov Elektronske revije Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije

Ponudnik: Emerald