Državni zbor

Dostopnost
DZ RS (Dostop brez omejitev)

Zbirke zakonodajnega postopka, na voljo na portalu Državnega zbora Republike Slovenije, omogočajo iskanje in dostop do zakonov ter aktov Republike Slovenije. Obsegajo predlagane in sprejete zakone, predlagane in sprejete akte (poslovnik, proračun, nacionalni programi, resolucije itn.), prečiščena besedila zakonov, dobesedne prepise sej ter dokumente o sejah (sklice, zapisnike itn.). Portal vsebuje tudi druge informacije o funkciji in delu Državnega zbora Republike Slovenije.

Jezik: slovenščina

Pravo Viri na internetu Zakonodaja

Ponudnik: Državni zbor Republike Slovenije