Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

Dostopnost
OpenDOAR (Dostop brez omejitev)

Directory of Open Access Repositories služi za iskanje in dostop do repozitorijev (digitalnih arhivov) znanstvenih publikacij, dokumentov ter raziskovalnih podatkov. Repozitoriji lahko obsegajo publikacije določene discipline, institucije ali financerja ter lahko vključujejo pred- in po-natise znanstvenih člankov, prispevke s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila, raziskovalne podatke itn. Repozitorije lahko pregledujete po državi, uporabljeni programski opremi, tipu publikacije, disciplini itn. Vključuje tudi repozitorije iz Slovenije.

Jezik: angleščina

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Arhivi Odprti dostop Viri na internetu

Ponudnik: Jisc